Jesteśmy firmą świadczącą usługi o charakterze szkoleniowym oraz doradczym.

Portfel klientów Spółki stanowią przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz jednostki samorządu terytorialnego. W swojej codziennej działalności Greenfield Consulting Sp. z o.o. kieruje się zdefiniowanymi przez jej Właścicieli misją, wizją oraz katalogiem wartości nadrzędnych.Greenfielfd Consulting Sp. z o.o. legitymuje się posiadaniem certyfikatu TGLS Quality Alliance o numerze 07/09/2018. Dokument ten Spółka uzyskała w dniu 27.09.2018 r. po audycie jakości realizowanych szkoleń przeprowadzonym przez Fundację The Global Language System Polska w dniu 25.09.2018 r. W wyniku przedmiotowego audytu Greenfield Consulting Sp. z o.o. otrzymała prawo do posługiwania się Znakiem jakości TGLS Quality Alliance (Rekomendacja obowiązuje do dnia 26.09.2021 r.).Greenfield Consulting Sp. z o.o. jest także firmą wpisaną do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia i jako taka dysponuje certyfikatem wydanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego uprawniającym do świadczenia usług w zakresie:
- pośrednictwa pracy,
- doradztwa personalnego,
- poradnictwa zawodowegoGreenfield Consulting Sp. z o.o. posiada również wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako podmiot uprawniony do świadczenia usług szkoleniowych z możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu zainteresowani ofertą szkoleniową Spółki Przedsiębiorcy z sektora MSP (mikro, mali lub średni) mogą pozyskać dofinansowanie nawet do wysokości 80% wartości wybranego przez siebie szkolenia.

Misja


Świadczyć najwyższej jakości usługi szkoleniowo-doradcze oraz kreować nowe i skuteczne rozwiązania prowadzące do zaspokojenia najbardziej wyrafinowanych potrzeb Klientów. Bezwzględnie przestrzegać zasady, że najważniejszy jest w pełni zadowolony Klient i dążyć do optymalnego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz doświadczenia, tak by Klient był zawsze przekonany, iż w naszej Firmie jest traktowany w sposób szczególny i wyjątkowy.

Wizja


Jesteśmy wiodącym w Polsce południowej Przedsiębiorstwem działającym w branży szkoleniowo-doradczej realizującym swoje usługi na najwyższym poziomie jakościowym możliwym do osiągnięcia dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze pracowniczej oraz posiadanym nowoczesnym zasobom technicznym. Naszym Klientom zapewniamy zindywidualizowaną obsługę, zgodną z ich oczekiwaniami.

Nieustannie podnosimy efektywność działania poprzez systematyczne doskonalenie narzędzi i procesów wewnętrznych.

Elementem kultury organizacyjnej Przedsiębiorstwa jest promowanie innowacyjności na wszystkich poziomach organizacji oraz stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Zasady


 • Współpraca z naszą Firmą jest bezproblemowa.
 • Wyznajemy zasady otwartości oraz wzajemnego poszanowania i zaufania.
 • Dbamy o spełnienie naszych zobowiązań.
 • Koncentrujemy się na zapewnieniu korzyści Klientom i wyników działalności.
 • Myślimy strategicznie i wyznaczamy nowe kierunki rozwoju.
 • Motywujemy naszych pracowników, aby osiągnęli najwyższą wydajność.

Cele


 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze Klientów na wszystkich etapach rozwoju ich działalności,
 • Zapewnienie wysokiego poziomu jakości realizowanych usług,
 • Dążenie do optymalizacji procesu obsługi Klienta,
 • Systematyczny wzrost dynamiki sprzedaży proponowanej oferty usługowej,
 • Stały i zrównoważony rozwój Firmy.

Obsługujemy sektory

przemysł

media i reklama

energetyka

farmaceutyka i ochrona zdrowia

nieruchomości i budownictwo

artykuły spożywcze


telekomunikacja i IT

outsourcing

FMCG

gospodarka odpadami

paliwa

transport i logistyka


usługi finansowe

podróżowanie i turystyka

górnictwo


Formularz kontaktowy