Oferta Greenfield Consulting


Szkolenia

Oferujemy szkolenia w zakresie:

 • zarządzania, w tym produkcją,
 • sprzedaży,
 • marketingu,
 • obsługi klienta,
 • logistyki,
 • rozwoju kompetencji osobistych pracownika,
 • szkolenia zawodowe prowadzące do zdobycia konkretnych umiejętności i kompetencji zawodowych,
 • szkolenia typu outdoor.

Doradztwo biznesowe

Oferujemy doradztwo biznesowe skoncentrowane przede wszystkim na obszarach:

 • zarządzania produkcją,
 • zarządzania sprzedażą,
 • zarządzania zmianą,
 • budowania przewagi konkurencyjnej,
 • budowania skutecznych zespołów,
 • pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych.

Biznes plany i studia wykonalności


Oferujemy przygotowanie kompletnych biznes planów i studiów wykonalności, w tym zarówno części opisowych, jak również kompletnych prognoz finansowych obejmujących szeroki wachlarz wskaźników finansowych.

Ponadto w ramach kompleksowej obsługi naszych Klientów ubiegających się o kredyty bądź pożyczki wspieramy ich także oferując im swoją reprezentację w kontaktach z bankami oraz innymi instytucjami finansującymi, aż do momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego czy pożyczkowego.

Doradztwo prawne

Oferujemy wszechstronne wsparcie w obszarach prawa istotnych dla biznesu:

 • prawo cywilne,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo spółek,
 • prawo administracyjne,
 • restrukturyzacja i upadłość,
 • ochrona danych osobowych,
 • prawo konkurencji,
 • własność intelektualna.

Badania rynkowe

Oferujemy:

 • badania satysfakcji i preferencji, w ramach których nasi Klienci otrzymają informacje zwrotne z rynku pozwalające im na optymalne dostosowanie swojej oferty do aktualnych oczekiwań rynkowych;
 • badania „tajemniczy klient”, dzięki którym nasi Klienci otrzymają interesujące ich informacje w zakresie obsługi klienta w wybranej firmie, pozwalając im konsekwencji na osiągnięcie istotnej przewagi rynkowej;
 • badania rynku i opinii, w wyniku których naszym Klientom dostarczymy szereg użytecznych informacji na temat panujących trendów rynkowych, w tym potrzeb ich obecnych oraz potencjalnych klientów;
 • badania marketingowe, dzięki którym naszym Klientom dostarczymy istotną wiedzę w zakresie skuteczności podejmowanych przez nich dotychczas działań marketingowych.

Organizacja i prowadzenie
eventów, imprez oraz konferencji


Oferujemy organizację i prowadzenie różnego rodzaju eventów, imprez (integracyjnych itp.) oraz konferencji zapewniając w tym zakresie naszym Klientom indywidualną oraz kompleksową obsługę. W ramach powierzanych nam usług, w porozumieniu z Klientami zajmujemy się nie tylko wyborem lokalizacji danego wydarzenia, ale też dbamy o odpowiednie zaplecze gastronomiczne, kwestie związane z zakwaterowaniem, jak również inne atrakcje towarzyszące. Dbamy o to, aby każda z nich była przygotowana i zrealizowana z dbałością o każdy szczegół.

Audyty i działania korygujące


Oferujemy audyty personalne zorientowane na obiektywną ocenę umiejętności oraz kompetencji pracowników, w tym wskazujące na mocne i słabe strony danej organizacji w kontekście posiadanych przez nią zasobów ludzkich, a także związanych z nimi szans i zagrożeń. W ich obrębie diagnozujemy, a następnie rozwiązujemy problemy naszych Klientów w obszarach, takich jak:

 • organizacja pracy,
 • delegowanie zadań,
 • budowanie zespołów pracowniczych,
 • rekrutacja pracowników,
 • wdrożenie nowych pracowników,
 • motywacja pracowników,
 • rozwój kompetencji pracowniczych,
 • ocena profili pracowniczych,
 • ograniczenie rotacji pracowników,
 • budowanie relacji pracowniczych,
 • komunikacja w działach,
 • komunikacja pomiędzy działami,
 • komunikacja zewnętrzna,
 • raportowanie.


Oferujemy audyty organizacyjne ukierunkowane na poprawę efektywności funkcjonowania organizacji poprzez weryfikację stanu aktualnego, a następnie wskazanie odpowiednich rekomendacji mających na celu optymalizację procesu zarządzania organizacją oraz jej zasobami w obszarach, takich jak:

 • organizacja pracy,
 • delegowanie zadań,
 • zarządzanie organizacją i jej poszczególnymi komórkami,
 • proces decyzyjny w organizacji,
 • komunikacja w działach,
 • komunikacja pomiędzy działami,
 • budowanie zespołów pracowniczych,
 • rekrutacja pracowników,
 • wdrożenie nowych pracowników,
 • budowanie efektywnego systemu motywacyjnego,
 • ocena kompetencji pracowniczych i ich rozwój,
 • rotacja pracowników,
 • raportowanie,
 • obsługa klienta,
 • strategia działania,
 • „wąskie gardła”.


Oferujemy audyty sprzedaży obejmujące wszystkie aspekty funkcjonowania działu sprzedaży oraz obsługi klientów, których celem jest podniesienie skuteczności prowadzonych przez organizację działań sprzedażowych oraz jego pracowników. W ich obrębie diagnozujemy, a następnie rozwiązujemy problemy naszych Klientów w obszarach, takich jak:

 • optymalizacja procesu sprzedaży,
 • strategia sprzedaży,
 • zarządzanie działem sprzedaży,
 • organizacja działu sprzedaży,
 • komunikacja w dziale,
 • komunikacja z produkcją i logistyką,
 • rekrutacja sprzedawców,
 • wdrożenie nowych sprzedawców,
 • motywacja sprzedawców,
 • rozwój kompetencji sprzedażowych,
 • analiza klienta,
 • obsługa klienta,
 • proces decyzyjny klienta,
 • reakcja na zapytanie ofertowe,
 • ofertowanie,
 • raportowanie sprzedaży,
 • marżowość sprzedaży,
 • działania eksportowe,
 • kanały dystrybucji,
 • działania promocyjne i reklamowe.


Formularz kontaktowy