Cennik szkoleń Greenfield Consulting


Efektywna logistyka wewnętrzna przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego branży okołoprzemysłowej, w tym podniesienie kompetencji pracowników w zakresie obsługi dźwignic i suwnic, wózków jezdniowych oraz sprzętu wykorzystywanego do załadunku i rozładunku materiałów ciężkich i niebezpiecznych.


Profesjonalny montaż rusztowań i systemów szalunkowych ściennych i stropowych oraz obsługa narzędzi udarowych, zagęszczarek, ubijaków i pił mechanicznych kluczem do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego branży okołoprzemysłowej


Nanoplastia (nanoplastyka) i prostowanie keratynowe oraz nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne włosów typu botox, polerowanie, terapia białkowa itp. jako determinanty utrzymania konkurencyjności i przewagi rynkowej na rynku nowoczesnych usług fryzjerskich.

„Wirtuozi” fryzjerstwa - tajniki kolorymetrii i nowoczesnej chemii fryzjerskiej, w tym rozjaśnianie, przyciemnianie, repigmentacja, prepigmentacja, koloryzacja Air Touch oraz inne techniki profesjonalnej koloryzacji włosów damskich i męskich.

Efektywna logistyka zewnętrzna oraz zarządzanie zakupami i łańcuchem dostaw w procesie zaopatrzenia jako skuteczne narzędzia optymalizacji kosztowej i podniesienia konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa zaplecza górniczego poprzez wzrost efektywności procesowej oraz wprowadzenie do produkcji podzespołów dla instalacji odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń pomocniczych dla telekomunikacji - warsztat praktyczny.

„Elementarz” trychologii - odpowiednie diagnozowanie problemów skóry głowy i włosów oraz metody ich pokonywania jako element realizacji profesjonalnych usług fryzjerskich w nowoczesnym salonie branży beauty

Nowoczesny salon fryzjersko-kosmetyczny - najnowsze trendy w dedykowanym fryzjerstwie męskim z elementami barberingu w służbie dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa branży beauty

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli w kontekście bezpieczeństwa żywności na każdym etapie procesu produkcyjnego w oparciu o międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności IFS i system HACCP oraz system ochrony produktów spożywczych przed celowym skażeniem tzw. Food Defense

Bezpieczeństwo obiegu dokumentacji, w tym jej elektronizacja (digitalizacja i cyfryzacja) poprzez zastosowanie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem RODO

Doskonalenie kompetencji pakowaczy i sortowaczy w zakresie obsługi urządzeń i eliminacji niebezpiecznych zachowań

Doskonalenie kompleksowej obsługi technicznej płuczki zawiesinowej i innych urządzeń zakładu przeróbki mechanicznej węgla w kopalni węgla kamiennego oraz prac spawalniczych w kontekście wymagań jakości w zakresie spawania konstrukcji stalowych wg normy PN-EN ISO 3834

Eliminacja niebezpiecznych zachowań i rozwój kompetencji dla pracowników branży usług sprzątających dla przemysłu w zakresie kompleksowej obsługi i konserwacji przemysłowych maszyn sprzątających, wykorzystywanych do sprzątania powierzchni w zakładach przemysłowych, produkcyjnych i innych

Eliminacja niebezpiecznych zachowań i rozwój kompetencji pracowników branży instalacyjnej w zakresie eksploatacji oraz dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe

Innowacyjny system obsługi obiektu hotelowo-gastronomicznego z elementami prospectingu i merchandisingu jako klucz do zwiększenia przychodów w przedsiębiorstwie branży rekreacyjnej - warsztat praktyczny

Nowoczesne techniki kulinarne - kuchnia molekularna i kuchnia fusion wraz z elementami sztuki carvingu oraz przygotowywania dań cateringowych i ich serwowania w służbie rozwoju przedsiębiorstw z branży gastronomiczno-hotelarskiej

Prospecting wraz z obsługą klienta, elementami negocjacji i merchandisingiem jako klucz do zwiększenia przychodów w przedsiębiorstwie z branży cukierniczej - warsztat praktyczny

Przedsiębiorstwo zorientowane na cele - podejście funkcjonalne w zarządzaniu firmą, w tym praktyczna organizacja pracy i podział zadań w organizacji

RODO - Uwarunkowania skuteczności ochrony danych osobowych, kierunki zmian w prawie krajowym i możliwości wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001 - opracowanie i wdrożenie procedur

Sprawna gospodarka magazynowa oraz efektywna komunikacja w służbie zwiększenia przychodów ze sprzedaży w przedsiębiorstwie

Zaawansowane techniki negocjacyjne oraz sztuka profesjonalnego prospectingu i social media jako klucz do zwiększenia przychodów w przedsiębiorstwie - warsztat praktyczny

Zintegrowane zarządzanie jakością oraz środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie świadczącym usługi rehabilitacyjno-hotelowe, w tym praktyczna implementacja środków i narzędzi dekontaminacyjnych w dobie pandemii źródłem wzmocnienia jego konkurencyjności oraz przewagi rynkowej

Zintegrowane zarządzanie jakością oraz środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym przemysłu stalowego świadczącym usługi okołogórnicze, w tym praktyczna implementacja środków i narzędzi dekontaminacyjnych w dobie pandemii, źródłem wzmocnienia jego konkurencyjności oraz przewagi rynkowej

Zintegrowane zarządzanie jakością oraz środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie funkcjonującym w branży przetwórstwa spożywczego, w tym praktyczna implementacja środków i narzędzi dekontaminacyjnych w dobie pandemii źródłem wzmocnienia jego konkurencyjności oraz przewagi rynkowej

Zintegrowane zarządzanie jakością oraz środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie rekreacyjno-edukacyjnym świadczącym usługi opiekuńczo-wypoczynkowe, w tym praktyczna implementacja środków i narzędzi dekontaminacyjnych w dobie pandemii źródłem wzmocnienia jego konkurencyjności oraz przewagi rynkowej

Zintegrowane zarządzanie jakością oraz środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie świadczącym usługi konferencyjno-hotelowe, w tym praktyczna implementacja środków i narzędzi dekontaminacyjnych w dobie pandemii źródłem wzmocnienia jego konkurencyjności oraz przewagi rynkowej

W obrębie przedstawionego powyżej cennika szkoleń oferowanych przez Greenfield Consulting Sp. z o.o. mogą wystąpić nieznaczne różnice cenowe zależne od branży reprezentowanej przez potencjalnego Klienta bądź specyfiki prowadzonej przez niego działalności, mających chociażby istotny wpływ na dobór odpowiedniej kadry trenerskiej oraz rodzaje materiałów dydaktycznych udostępnianych uczestniczkom/uczestnikom i/lub wykorzystywanych podczas zajęć szkoleniowych.

Niemniej jednak zgodnie z obowiązującym oraz przestrzeganym przez Greenfield Consulting Sp. z o.o. kodeksem etyki Spółka każdorazowo w sposób jasny, precyzyjny i transparentny określa zasady swojej współpracy z Klientami przedstawiając im przede wszystkim cele, zakres oraz ceny oferowanych usług.Formularz kontaktowy