Cennik szkoleń Greenfield Consulting


Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli w kontekście bezpieczeństwa żywności na każdym etapie procesu produkcyjnego w oparciu o międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności IFS i system HACCP oraz system ochrony produktów spożywczych przed celowym skażeniem tzw. Food Defense

5 700,00 zł

netto / os.

Bezpieczeństwo obiegu dokumentacji, w tym jej elektronizacja (digitalizacja i cyfryzacja) poprzez zastosowanie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem RODO

6 200,00 zł

netto / os.

Doskonalenie kompetencji pakowaczy i sortowaczy w zakresie obsługi urządzeń i eliminacji niebezpiecznych zachowań

5 900,00 zł

netto / os.

Doskonalenie kompleksowej obsługi technicznej płuczki zawiesinowej i innych urządzeń zakładu przeróbki mechanicznej węgla w kopalni węgla kamiennego oraz prac spawalniczych w kontekście wymagań jakości w zakresie spawania konstrukcji stalowych wg normy PN-EN ISO 3834

5 950,00 zł

netto / os.

Eliminacja niebezpiecznych zachowań i rozwój kompetencji dla pracowników branży usług sprzątających dla przemysłu w zakresie kompleksowej obsługi i konserwacji przemysłowych maszyn sprzątających, wykorzystywanych do sprzątania powierzchni w zakładach przemysłowych, produkcyjnych i innych

5 950,00 zł

netto / os.

Eliminacja niebezpiecznych zachowań i rozwój kompetencji pracowników branży instalacyjnej w zakresie eksploatacji oraz dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe

4 480,00 zł

netto / os.

Innowacyjny system obsługi obiektu hotelowo-gastronomicznego z elementami prospectingu i merchandisingu jako klucz do zwiększenia przychodów w przedsiębiorstwie branży rekreacyjnej - warsztat praktyczny

5 800,00 zł

netto / os.

Nowoczesne techniki kulinarne - kuchnia molekularna i kuchnia fusion wraz z elementami sztuki carvingu oraz przygotowywania dań cateringowych i ich serwowania w służbie rozwoju przedsiębiorstw z branży gastronomiczno-hotelarskiej

5 500,00 zł

netto / os.

Prospecting wraz z obsługą klienta, elementami negocjacji i merchandisingiem jako klucz do zwiększenia przychodów w przedsiębiorstwie z branży cukierniczej - warsztat praktyczny

5 500,00 zł

netto / os.

Przedsiębiorstwo zorientowane na cele - podejście funkcjonalne w zarządzaniu firmą, w tym praktyczna organizacja pracy i podział zadań w organizacji

5 600,00 zł

netto / os.

RODO - Uwarunkowania skuteczności ochrony danych osobowych, kierunki zmian w prawie krajowym i możliwości wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001 - opracowanie i wdrożenie procedur

6 000,00 zł

netto / os.

Sprawna gospodarka magazynowa oraz efektywna komunikacja w służbie zwiększenia przychodów ze sprzedaży w przedsiębiorstwie

5 750,00 zł

netto / os.

Zaawansowane techniki negocjacyjne oraz sztuka profesjonalnego prospectingu i social media jako klucz do zwiększenia przychodów w przedsiębiorstwie - warsztat praktyczny

6 720,00 zł

netto / os.

Zintegrowane zarządzanie jakością oraz środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie świadczącym usługi rehabilitacyjno-hotelowe, w tym praktyczna implementacja środków i narzędzi dekontaminacyjnych w dobie pandemii źródłem wzmocnienia jego konkurencyjności oraz przewagi rynkowej

5 850,00 zł

netto / os.

Zintegrowane zarządzanie jakością oraz środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym przemysłu stalowego świadczącym usługi okołogórnicze, w tym praktyczna implementacja środków i narzędzi dekontaminacyjnych w dobie pandemii, źródłem wzmocnienia jego konkurencyjności oraz przewagi rynkowej

5 750,00 zł

netto / os.

Zintegrowane zarządzanie jakością oraz środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie funkcjonującym w branży przetwórstwa spożywczego, w tym praktyczna implementacja środków i narzędzi dekontaminacyjnych w dobie pandemii źródłem wzmocnienia jego konkurencyjności oraz przewagi rynkowej

5 650,00 zł

netto / os.

Zintegrowane zarządzanie jakością oraz środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie rekreacyjno-edukacyjnym świadczącym usługi opiekuńczo-wypoczynkowe, w tym praktyczna implementacja środków i narzędzi dekontaminacyjnych w dobie pandemii źródłem wzmocnienia jego konkurencyjności oraz przewagi rynkowej

4 950,00 zł

netto / os.

Zintegrowane zarządzanie jakością oraz środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie świadczącym usługi konferencyjno-hotelowe, w tym praktyczna implementacja środków i narzędzi dekontaminacyjnych w dobie pandemii źródłem wzmocnienia jego konkurencyjności oraz przewagi rynkowej

5 350,00 zł

netto / os.

W obrębie przedstawionego powyżej cennika szkoleń oferowanych przez Greenfield Consulting Sp. z o.o. mogą wystąpić nieznaczne różnice cenowe zależne od branży reprezentowanej przez potencjalnego Klienta, mającej chociażby istotny wpływ na dobór odpowiedniej kadry trenerskiej oraz rodzaje materiałów dydaktycznych udostępnianych uczestniczkom/uczestnikom i/lub wykorzystywanych podczas zajęć szkoleniowych.

Niemniej jednak zgodnie z obowiązującym oraz przestrzeganym przez Greenfield Consulting Sp. z o.o. kodeksem etyki Spółka każdorazowo w sposób jasny, precyzyjny i transparentny określa zasady swojej współpracy z Klientami przedstawiając im przede wszystkim cele, zakres oraz ceny oferowanych usług.Formularz kontaktowy