Jesteśmy nowoczesną firmą doradczo-szkoleniową stworzoną z myślą o współtworzeniu sukcesu swoich Klientów, dzięki oferowaniu im skutecznych rozwiązań w każdym obszarze ich aktywności, przyczyniających się do wzmacniania efektywności ich działania oraz systematycznego umacniania pozycji rynkowej…
W swojej codziennej działalności stawiamy na jakość, profesjonalizm oraz indywidualne podejście do każdego Klienta oferując mu rozwiązania „skrojone na miarę” dostosowane stricte do jego potrzeb…
Jesteśmy zespołem sprawdzonych, doświadczonych i pracujących z pasją specjalistów, którzy dokładnie przeanalizują problemy każdej organizacji, a następnie zarekomendują i wdrożą najbardziej efektywne działania służące ich rozwiązaniu uwzględniając przy tym jej specyfikę, kulturę organizacyjną i rynek…
Jesteśmy firmą, która swoim Klientom pomaga podejmować najbardziej trafne decyzje oferując im rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań… Istotą jej aktywności jest bowiem wspieranie podmiotów biznesowych oraz samorządowych i organizacji pozarządowych w osiąganiu zakładanych przez nie celów, poprzez dostarczanie im wiedzy i rozwiązań przyczyniających się do podnoszenia efektywności ich funkcjonowania w każdym wymiarze aktywności…

Kim jesteśmy  —

Greenfield Consulting
w skrócie


Jesteśmy firmą świadczącą usługi o charakterze szkoleniowym oraz doradczym. Portfel klientów Spółki stanowią przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz jednostki samorządu terytorialnego. W swojej codziennej działalności Greenfield Consulting Sp. z o.o. kieruje się zdefiniowanymi przez jej Właścicieli misją, wizją oraz katalogiem wartości nadrzędnych.


Dowiedz się więcej

Rzetelny i konkretny partner


Naszej codziennej działalności przyświeca misja, której motywem przewodnim jest świadczenie najwyższej jakości usług szkoleniowo-doradczych oraz kreowanie nowych i skutecznych rozwiązań prowadzących do zaspokojenia najbardziej wyrafinowanych potrzeb Klientów.

Legitymujemy się posiadaniem certyfikatu TGLS Quality Alliance, który uzyskaliśmy w wyniku przeprowadzonego przez Fundację The Global Language System Polska audytu jakości realizowanych szkoleń otrzymując prawo do posługiwania się Znakiem jakości TGLS Quality Alliance.

Jesteśmy również podmiotem wpisanym do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uprawnionym do świadczenia usług szkoleniowych z możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Masz pytania? Potrzebujesz informacji?