Potencjał i doświadczenie Greenfield Consulting Sp. z o.o. w realizacji proponowanych usług zapewniają przede wszystkim współpracujący z nią doświadczeni Trenerzy i Doradcy oraz jej Właściciele, w tym:


Agata Grabiarz-Bąk

Doradca biznesowy, Konsultant, Trener
Wiceprezes Zarządu Greenfield Consulting Sp. z o.o.
Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego o specjalności filologia romańska. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji europejskiej na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Uzyskała także dyplom krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu w Lille w ramach Polsko-Francuskiej Podyplomowej Szkoły Zarządzania. Pracuje jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, przez kilka lat pełniła również funkcję wicedyrektora. Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001, środowiskowego ISO 14001 oraz bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001

Artur Rybarz

Konsultant, Trener
Wykształcenie:

1990 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Uzyskanie tytułu magistra inżyniera górnictwa, Studia dzienne na Wydziale Górnictwa i Geologii, specjalizacja: Podziemna eksploatacja złóż; 2003 Politechnika Śląska w Gliwicach - Uzyskanie tytułu Managera oraz Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 TUV Rheiland, Studia podyplomowe na wydziale organizacji i zarządzania w zakresie zarządzania jakością ISO 9001:2000 wg programu TÜV Rheinland Akademie z uzyskaniem uprawnień pełnomocnika systemu zarzadzania jakością, managera systemu zarzadzania jakością oraz audytora wewnętrznego systemu zarzadzania jakością; 2006 Uzyskanie wpisu do europejskiego rejestru audytorów systemu zarzadzania jakością TÜV Rheinland w Budapeszcie w branży górnictwo podziemne I odkrywkowe; 2011 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Studia podyplomowe w zakresie Odnawialnych zasobów I źródeł energii na Wydziale Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goethla, wspólfinansowane z funduszy UE.

Doświadczenie zawodowe:

1990-1999 Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. KWK Czeczott, Starszy inspektor Działu Przygotowania Produkcji; 1999-2000 Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. KWK Brzeszcze, Sztygar zmianowy w pionie robot górniczych wydobywczych; 2000-2005 Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. KWK Janina/Kompania Węglowa S.A. KWK Janina/ZGE Janina sp. z o.o. Libiąż, Z-ca Kierownika Działu Przygotowania Produkcji/Z-ca Kierownika Działu Inwestycji; 2005- 2010 Południowy Koncern Węglowy S.A Jaworzno, Inżynier nadzoru/Główny specjalista Nadzoru Inwestycji; 2010-2017 Tauron Wydobycie S.A./Południowy Koncern Węglowy S.A. ZG Janina Libiąż, Kierownik Działu Inwestycji; 2017- nadal Własna działalność gospodarcza, nadzory i koordynacja robot budowlanych; Udział w projektach naukowych: Projekty współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - ZGAZOWANIE WĘGLA - Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe, lata realizacji: 2010-2015; Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali - RFCS GEOSOFT - Projekt międzynarodowy: Geomechanika słabych spągów i ociosów (Geomechanics and Control of Soft Mine Floors and Sides), lata realizacji: 2010-2013; COGAR - Podziemne zgazowanie węgla w czynnej kopalni i na terenach o dużej wrażliwości ekologicznej (Underground Coal Gasification in operating mines and areas of high vulnerability), lata realizacji: 2013-2016. Udział w konferencjach w ramach projektu w GiG Katowice.


Jerzy Sawicki

Konsultant, Trener
Wykształcenie:

1972 Egzamin Maturalny - Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach; 1977 Dyplom magistra inżyniera elektryka, specjalność: elektrotechnika przemysłowa - Politechnika Śląska w Gliwicach; 1977 Świadectwo ukończenia Studium Pedagogicznego w zakresie Szkolnictwa Zawodowego przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach; 1978 Świadectwo ukończenia Szkoły Oficerów Rezerwy w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile; Dodatkowe uprawnienia: 2009 Świadectwo Kwalifikacyjne do Eksploatacji urządzeń i sieci do napięcia 6 kV (Grupa 1, pkt. 1, 2, 3, 7) i instalacji przeciwwybuchowych w zakładach górniczych (Pkt. 9) (Nr 728/209/100/24/09, Gliwice, dn. 08-12-2009 r.); 2011 Świadectwo na Uprawnienia operatora: Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż (Nr 1133- 0505, Tychy, dn. 06-12-2011 r.); 2012 Świadectwo na Uprawnienia operatora Agregatów tynkarskich - wszystkie typy - klasa III (Nr 1233-0203, Tychy, dn. 19-03-2012 r.); 2012 Świadectwo na Uprawnienia operatora Przecinarki do nawierzchni dróg - wszystkie typy - klasa III (Nr 1233-0310, Tychy, dn. 04-04-2012 r.); 2012 Świadectwo na Uprawnienia operatora Narzędzia udarowe ręczne - wszystkie rodzaje zasilania (Nr 1233- 0311, Tychy, dn. 04-04-2012 r.); 2012 Świadectwo na Uprawnienia operatora Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne - wszystkie typy - klasa III (Nr 1233-0312, Tychy, dn. 04-04-2012 r.).

Doświadczenie zawodowe:

1977-1978 Zakład Elektroniki Górniczej w Tychach, stażysta w Dziale Prototypów; 1978-1979 Szkoła Oficerów Rezerwy o specjalności samochodowej w WOSS w Pile i praktyka w Pułku Inżynieryjnym w Tarnowskich Górach; 1979-2003 Kopalnia Węgla Kamiennego „Wesoła”, Dział Głównego Mechanika, Sztygar zmianowy i oddziałowy elektryczny dół (dozór średni) - zakres obowiązków i odpowiedzialności: prowadzenie ruchu elektrycznego oddziału wydobywczego, prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej w swoim rejonie; 2003- 2007 Ośrodek Szkolenia Sprzętu Budowlanego w Tychach - prowadzenie zajęć z elektrotechniki, hydrauliki oraz budowy urządzeń i sprzętu budowlanego; 2008-2010 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mysłowicach - prowadzenie zajęć z elektrotechniki, hydrauliki oraz budowy urządzeń i sprzętu budowlanego; 2011-2019 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach - prowadzenie wykładów z elektrotechniki, hydrauliki oraz budowy urządzeń i sprzętu budowlanego, a także budowy rusztowań metalowych, obsługi agregatów tynkarskich, obsługi przecinarek do asfaltu, zagęszczarek wibracyjnych i narzędzi udarowych ręcznych.


Przemysław Paliwoda

Konsultant, Trener
Wykształcenie:

2007-2011 London School of Economics w Londynie Msc Law and Accounting University of London, Royal Holloway Bsc Management with Accounting; 2007-2012 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Magister prawa, praca magisterska z zakresu łączenia się spółek napisana pod kierunkiem prof. A.Witosza autora Komentarza do KSH; 2011-2016 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Studia doktoranckie: Prawo.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w Kancelarii Adwokackiej Jacek Skowronek w Katowicach (2011-2013) oraz w Kancelarii prawnej prof. dr hab. Zygmunt Tobor i Mirosław Mozdżeń (2013-nadal), a także pracując w biurze zarządu GTL S.A. i ING Banku Śląskim. Nabył je także w trakcie zajęć ze studentami jako doktorant prowadzący szkolenia i kursy z zakresu różnych gałęzi prawa oraz występując w charakterze prelegenta na konferencjach naukowych i branżowych. Począwszy od 2018 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Przemysław Paliwoda, Doradca restrukturyzacyjny przy Ministerstwie Sprawiedliwości nr lic. 1151, czynny Syndyk działający przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach i Sądzie Rejonowym w Gliwicach, członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, autor publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, na co dzień świadczący bieżące doradztwo prawne i ekonomiczne klientom Kancelarii oraz zarządzający zespołem jej prawników.


Wiesław Waszkielewicz

Konsultant, Trener
Wykształcenie:

1970 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metalurgiczny, magister inżynier, specjalność inżynieryjno-ekonomiczna; 1976 MISIS - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania; 1989 MISIS - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu.

Doświadczenie zawodowe:

1997-2009 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek Senatu Uczelni; 1999-2005 Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Dziekan Wydziału (2 kadencje); 2005-2012 Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - profesor nadzwyczajny, Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją - Kierownik; 2008-2011 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - Prorektor; 2009-2013 Wydział Zarządzania i Informatyki Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej - profesor nadzwyczajny, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości - Kierownik; 2012-2018 Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - profesor nadzwyczajny, Pracownia Inżynierii Produkcji i Marketingu - Kierownik. Członkostwo w radach nadzorczych: 2000-2010 Koksownia Zdzieszowice (Arcelormittal Poland SA), 2011-2016 Tauron Wydobycie SA, 2010-2018 ABM Solid SA - Przewodniczący Rady Nadzorczej. Promotor 19 przewodów doktorskich. Promotor ponad 600 prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Autor i współautor ponad 250 publikacji naukowych. Autor około 40 recenzji rozpraw i prac naukowych. Wieloletni członek władz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.Formularz kontaktowy