Potencjał i doświadczenie Greenfield Consulting Sp. z o.o. w realizacji proponowanych usług zapewniają przede wszystkim współpracujący z nią doświadczeni Trenerzy i Doradcy oraz jej Właściciele, w tym:


Agata Grabiarz-Bąk

Doradca biznesowy, Konsultant, Trener
Wiceprezes Zarządu Greenfield Consulting Sp. z o.o.
Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego o specjalności filologia romańska. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji europejskiej na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Uzyskała także dyplom krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu w Lille w ramach Polsko-Francuskiej Podyplomowej Szkoły Zarządzania. Pracuje jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, przez kilka lat pełniła również funkcję wicedyrektora. Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001, środowiskowego ISO 14001 oraz bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001

Formularz kontaktowy